98. Một khách hàng đang hỏi tại sao anh ấy nên đánh giá số lượng nhấp chuột vào quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của mình so với số lần hiển thị nhận được? Bạn nên nói gì với anh ấy?

  1. Anh ấy có thể biết được bao nhiêu người đã xem quảng cáo của mình thực sự trở thành khách hàng
  2. Anh ấy có thể hiểu rõ hơn liệu khách hàng tiềm năng có thấy quảng cáo của mình hấp dẫn không
  3. Anh ấy có thể biết được có bao nhiêu người đã nhấp hai lần vào quảng cáo của mình
  4. Anh ấy có thể hiểu rõ hơn về những gì xảy ra sau khi khách hàng tiềm năng nhấp vào quảng cáo của mình
Quảng cáo Google