99. Dữ liệu báo cáo cụm từ tìm kiếm cho thấy những người nhấp vào các quảng cáo quảng bá kính thuốc đã tìm kiếm các cụm từ như “ly uống rượu vang” và “ly uống nước.” Bạn có thể thêm cụm từ nào làm từ khóa phủ định để ngăn quảng cáo của bạn hiển thị trên các tìm kiếm như vậy?

  1. “ly” và “rượu”
  2. “thuốc” và “kính”
  3. “rượu” và “đồ uống”
  4. “đồ uống” và “ly”
Quảng cáo Google