100. Bạn sẽ giải thích như thế nào về tầm quan trọng của số lần hiển thị quảng cáo cho một khách hàng đang lo ngại rằng chiến dịch Mạng tìm kiếm của cô ấy đang tạo số lần hiển thị mà không tạo nhấp chuột?

  1. Chúng có thể cho cô ấy biết tần suất ai đó nhấp vào quảng cáo của mình
  2. Chúng có thể giúp cô ấy đánh giá quảng cáo của cô ấy thu hút khách hàng tiềm năng như thế nào
  3. Chúng có thể giúp cô ấy tính toán tần suất ai đó nhấp vào quảng cáo của mình và sau đó chuyển đổi
  4. Chúng có thể cho cô ấy biết được tần suất mà quảng cáo của cô ấy được hiển thị với khách hàng tiềm năng
Quảng cáo Google