68. Quảng cáo khám phá video TrueView có thể chạy ở đâu trên YouTube?

  1. Trang chủ YouTube, trang kết quả tìm kiếm và trang xem YouTube
  2. Google TV, kết quả tìm kiếm của Google và Mạng hiển thị
  3. Quảng cáo trên trang đầu và trang xem của YouTube cũng như kết quả tìm kiếm của Google
  4. Video YouTube và kết quả tìm kiếm trên Google
Quảng cáo Google