52. Theo Chính sách Google Mua sắm, điều gì sẽ khiến từng mặt hàng hay toàn bộ tài khoản Merchant Center bị từ chối?

  1. Sản phẩm có thuộc tính availability [tình trạng còn hàng] là hết hàng
  2. Xác nhận mua hàng không bảo mật hoặc thiếu chính sách hoàn lại tiền
  3. URL của một sản phẩm liên kết trực tiếp đến một mặt hàng có liên quan duy nhất
  4. Bán các sản phẩm có liên quan đến cờ bạc như chip poker
Quảng cáo Google