69. Tom đã chọn quảng cáo TrueView trong luồng này để ra mắt một ứng dụng mới về công ty xe tải chở thực phẩm. Yếu tố sáng tạo nào khuyến khích khách hàng của anh tương tác với quảng cáo và thực sự thực hiện hành động?

  1. Tên thương hiệu của công ty anh
  2. Một lời kêu gọi hành động (CTA) trực tiếp
  3. Nhạc nền
  4. Biểu trưng của công ty anh
Quảng cáo Google