70. Lợi ích nào của quảng cáo bằng TrueView phù hợp nhất với một nhà quảng cáo video mới đang hy vọng chia sẻ câu chuyện về thương hiệu của anh với đúng đối tượng người xem?

  1. Bạn có thể tiếp cận đối tượng mục tiêu trên YouTube và các đối tác trên Mạng hiển thị của Google.
  2. Bạn có thể thiết lập một chiến dịch video chỉ sau một vài phút.
  3. Bạn có thể đánh giá thành công bằng cách sử dụng các công cụ hữu hiệu để đánh giá hiệu suất video như AdWords Video Analytics và YouTube Analytics.
  4. Bạn có thể kể một câu chuyện về thương hiệu cá nhân.
Quảng cáo Google