56. Phân tích của Nicole cho thấy rằng 5 thương hiệu hiện có trong nhóm “Tất cả sản phẩm” của cô hiện đang hoạt động cực kỳ hiệu quả. Cô có thể làm gì để thu hút nhiều lưu lượng truy cập hơn cho các thương hiệu có giá trị này?

  1. Phân chia theo thương hiệu và đặt nhiều giá thầu cạnh tranh hơn cho từng thương hiệu
  2. Lập ngân sách cho tùy chọn phân phối “nhanh”
  3. Thay đổi mức độ ưu tiên của chiến dịch thành “cao”
  4. Tăng giá thầu “Tất cả sản phẩm”
Quảng cáo Google