71. Chiến dịch video đã được thiết lập xong và đi vào hoạt động! Chiến dịch video hiện đang hoạt động ra sao? Holly chỉ có một vài phút để tổng hợp một số dữ liệu về phản hồi của người xem đối với quảng cáo. Cụ thể, cô muốn biết quảng cáo của mình có mức độ phù hợp ra sao và liệu người xem có đang tương tác với quảng cáo mà họ nhìn thấy hay không. Cô nên kiểm tra chỉ số nào trong Báo cáo AdWords?

  1. Tỷ lệ xem
  2. Giá mỗi lần xem (CPV)
  3. Tỷ lệ xem qua
  4. Tỷ lệ nhấp (CTR)
Quảng cáo Google