58. Kevin nên xem xét yếu tố nào khi tối ưu hóa thuộc tính tiêu đề cho dòng ván lướt sóng mới của mình?

  1. Sử dụng các ký tự đặc biệt như dấu chấm than hoặc chữ hoa toàn bộ
  2. Thêm vị trí cửa hàng bán lẻ của mình
  3. Chỉ thêm tên kiểu ván
  4. Thêm thuộc tính có liên quan vào tiêu đề như thương hiệu, kích thước và màu sắc
Quảng cáo Google