61. Chiến lược đặt giá thầu thông minh của AdWords sử dụng học máy và dữ liệu tài khoản của bạn để giúp bạn làm gì?

 1. Không cho tổng chi tiêu của bạn vượt quá giới hạn cố định mà bạn đặt ra.
 2. Cho phép bạn điều chỉnh giá thầu của mình theo cách thủ công để bạn hiển thị với khách hàng khi họ đang tìm bạn.
 3. Giới hạn giá thầu của bạn ở các thời điểm trong ngày khi hoạt động cạnh tranh không gian quảng cáo là thấp nhất.
 4. Đưa ra các quyết định đặt giá thầu dựa trên đầy đủ thông tin và đánh giá chính xác thiết bị di động.

52. Marissa là trưởng bộ phận tiếp thị của một game phổ biến chơi miễn phí. Mục tiêu của cô là tăng doanh thu mà công ty kiếm được từ việc mua hàng trong game. Marissa nên tối ưu hóa điều gì trong chiến dịch quảng cáo toàn cầu của cô?

 1. Chi phí mỗi lần cài đặt mục tiêu (tCPI)
 2. Tối ưu hóa Cửa hàng Google Play
 3. Thu hút người dùng mới cho ứng dụng của cô.
 4. Thu hút người dùng mới có khả năng hoàn tất hành động trong ứng dụng.

51. Giả sử ở quốc gia của bạn sử dụng được số chuyển tiếp Google, bạn sẽ cần gì trước khi có thể thiết lập theo dõi chuyển đổi cho cuộc gọi từ quảng cáo hoặc từ trang web?

 1. Ứng dụng được xuất bản trong cửa hàng Google Play
 2. Tiện ích cuộc gọi đang hoạt động hoặc quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi điện thoại
 3. Tiện ích liên kết trang web dành riêng cho thiết bị di động
 4. Nhóm bán hàng và ngân hàng qua điện thoại đang hoạt động