65. Chuyển đổi là:

 1. Về bản chất là khi ai đó mua hàng sau khi nhấp vào quảng cáo của bạn
 2. Bất kỳ tương tác nào với quảng cáo của bạn có thể đo lường được, chẳng hạn như xem một video trong một khoảng thời gian nhất định
 3. Hành động được ai đó thực hiện sau khi nhấp vào quảng cáo của bạn. Hành động này được xác định là có giá trị đối với doanh nghiệp của bạn
 4. Khi ai đó đến trang đích của bạn sau khi nhấp vào quảng cáo hoặc video của bạn

64. Cửa hàng quần áo của Belinda vừa mới bắt đầu có thêm 3 nhãn hiệu mới của nhà thiết kế. Cô ấy muốn hiển thị một quảng cáo hình ảnh công bố những bộ sưu tập mới đến những người đang duyệt các trang web về quần áo của nhà thiết kế. Loại chiến dịch nào là phù hợp nhất?

 1. “Mua sắm”
 2. “Mạng tìm kiếm có cài đặt Chọn tham gia hiển thị”
 3. “Mạng tìm kiếm”
 4. “Mạng hiển thị”

61. Bạn khuyên khách hàng đang chuẩn bị ra mắt dòng sản phẩm mới nên quảng cáo trên Mạng hiển thị vì khách hàng có thể:

 1. tiếp cận những người quan tâm đến các sản phẩm tương tự
 2. tiếp cận những người đang tìm kiếm sản phẩm của họ
 3. Sử dụng quảng cáo văn bản để khuyến khích mọi người gọi điện đến doanh nghiệp của họ
 4. sử dụng quảng cáo văn bản để khuyến khích mọi người truy cập trang web của họ

60. Nhà quảng cáo muốn đạt được vị trí hàng đầu trong các kết quả tìm kiếm có trả tiền. Đề xuất nào sẽ cải thiện khả năng có được vị trí quảng cáo hàng đầu?

 1. Cải thiện Điểm chất lượng và giảm giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột (CPC)
 2. Giảm giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) và tăng ngân sách hàng ngày
 3. Giảm giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) và giảm ngân sách hàng ngày
 4. Cải thiện Điểm chất lượng và tăng giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột (CPC)

59. Tony thường xuyên đi du lịch. Anh ấy cần có khả năng thực hiện thay đổi với tài khoản AdWords của mình trong khi ngoại tuyến, do đó anh ấy tải xuống AdWords Editor. Sử dụng AdWords Editor, Tony có thể làm tất cả những việc sau trừ:

 1. Sao chép hoặc di chuyển các mục giữa các nhóm quảng cáo và chiến dịch
 2. Hoàn tác và thực hiện lại nhiều thay đổi trong khi chỉnh sửa các chiến dịch
 3. Quản lý, chỉnh sửa và xem nhiều tài khoản cùng một lúc
 4. Làm mới dữ liệu để phản ánh số liệu thống kê mới nhất trên chiến dịch đặt giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) của mình