55. Nadia quản lý một phòng tập thể hình tại địa phương và đang chạy một quảng cáo để tăng tổng số hội viên dùng thử miễn phí. Cô ấy có thể bao gồm những gì vào trong văn bản quảng cáo của mình?

 1. Một lời gọi hành động chẳng hạn như “Hãy đăng ký dùng thử miễn phí”
 2. Một ưu đãi khuyến mại chẳng hạn như “Giảm giá 20% cho các lớp học thể hình”
 3. Một lời gọi hành động chẳng hạn như “Hãy ghé thăm phòng tập thể hình của chúng tôi ngay bây giờ”
 4. Một tiêu đề nổi bật chẳng hạn như “CUNG CẤP TƯ CÁCH HỘI VIÊN DÙNG THỬ”

52. Nhà quảng cáo có cửa hàng ở cả Ấn Độ và Đức nên thiết lập một tài khoản AdWords như thế nào để nhắm mục tiêu đến người dùng ở những địa điểm khác nhau này?

 1. Tạo hai tài khoản riêng biệt, mỗi tài khoản cho một địa điểm.
 2. Không có điều nào ở trên. AdWords không thể nhắm mục tiêu đến người dùng ở các địa điểm cụ thể.
 3. Tạo hai nhóm quảng cáo riêng biệt, mỗi nhóm nhắm mục tiêu đến một địa điểm.
 4. Tạo hai chiến dịch riêng biệt, mỗi chiến dịch nhắm mục tiêu đến một địa điểm.

50. Mạng Google là gì?

 1. Thuật ngữ thể hiện tất cả các địa điểm nơi quảng cáo AdWords của bạn có thể hiển thị.
 2. Một mạng gồm các trang web của đối tác sẽ hiển thị quảng cáo AdWords của bạn.
 3. Một mạng gồm các thiết bị phần cứng, bao gồm cả Chromebook và điện thoại Android mà quảng cáo AdWords của bạn có thể hiển thị trên đó.
 4. Thuật ngữ chung dành cho nhân viên hỗ trợ chuyên nghiệp của Google có thể trả lời câu hỏi về AdWords của bạn 24/7.

49. Một lợi ích của việc tạo nhiều nhóm quảng cáo là gì?

 1. Bạn có thể nhắm mục tiêu các nhóm quảng cáo cụ thể vào nhiều mạng Google khác nhau
 2. Bạn có thể đặt ngân sách khác nhau cho mỗi nhóm quảng cáo
 3. Bạn có thể tạm dừng các từ khóa cụ thể nếu chúng không hoạt động tốt
 4. Bạn có thể chia nhỏ từ khóa và quảng cáo thành các chủ đề có liên quan

48. Bạn sẽ gợi ý cho William đặt ngân sách như thế nào nếu anh ấy muốn chi tiêu 608 đô la Mỹ mỗi tháng cho chiến dịch của mình?

 1. Đặt ngân sách hàng ngày là 20 đô la cho chiến dịch của nhà quảng cáo
 2. Đặt ngân sách hàng ngày là 20 đô la cho tài khoản của nhà quảng cáo
 3. Đặt giá thầu là 20 đô la cho chiến dịch của nhà quảng cáo
 4. Đặt giá thầu là 20 đô la cho mỗi nhóm quảng cáo

46. Cliff chỉ mới bắt đầu làm việc với một khách hàng có tài khoản AdWords rất thiếu tổ chức. Đâu sẽ là cách hiệu quả để anh ấy bắt đầu sắp xếp lại tài khoản khách hàng của mình?

 1. Tạo nhiều chiến dịch, mỗi chiến dịch có một tập hợp các từ khóa có liên quan
 2. Tạo các chiến dịch dựa trên cấu trúc trang web của khách hàng
 3. Tạo một chiến dịch cho tất cả sản phẩm khách hàng của anh ấy cung cấp
 4. Tạo một chiến dịch có nhiều từ khóa