Danh mục Chứng nhận AdWords trên thiết bị di động

Giảm giá sâu hơn để thu hút khách truy cập. Tiếp thị lại người dùng ứng dụng bằng thông điệp hấp dẫn trên mạng tìm kiếm, hiển thị và video. Bằng cách ...

những quảng cáo bên dưới các kết quả được chú ý nhiều hơn với màn hình thiết bị di động nhỏ hơn. Ngoài ra còn có quảng cáo ở bên phải của kết quả trên ...

Chia sẻ nâng thứ hạng mục tiêu Vị trí mục tiêu trên trang tìm kiếm Giá mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu Lợi nhuận trên chi tiêu quảng cáo (ROAS) mục ...

Kết nối từ máy chủ đến máy chủ dễ dàng thiết lập hơn so với theo dõi chuyển đổi không sử dụng mã Việc thêm nhiều SDK cho các nền tảng quảng cáo hoặc ...

Tăng điều chỉnh giá thầu cho máy tính bảng Tăng điều chỉnh giá thầu cho thiết bị di động Tăng điều chỉnh giá thầu cho máy tính để bàn Tăng điều ...

người dùng máy tính để bàn có thể truy cập vào các phần sâu hơn, được nhắm mục tiêu nhiều hơn trong một ứng dụng dành cho thiết bị di động quảng cáo ...

Quảng cáo Google