Danh mục AdWords Căn bản

Ứng dụng được xuất bản trong cửa hàng Google Play Tiện ích cuộc gọi đang hoạt động hoặc quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi điện thoại Tiện ích liên kết trang web dành ...

Chỉ là nhấp chuột cuối cùng Không chỉ là nhấp chuột cuối cùng Mục đích của khách hàng Nhấp chuột đầu tiên và nhấp chuột cuối cùng

Quảng cáo văn bản trên thiết bị di động Một định dạng quảng cáo dành riêng cho tiếp thị lại để công bố các tính năng mới của ứng dụng của bạn Một loại định ...

giảm giá thầu xuống 50% đối với những người dùng ở trong phạm vi 10 dặm xung quanh cửa hàng của họ nhắm mục tiêu đến người dùng trong phạm vi 20 dặm xung ...

Quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi điện thoại có thờ lượng ngắn hơn tiện ích gọi quảng cáo. Quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi điện thoại không xuất hiện trên thiết bị di ...

có nhiều quyền kiểm soát hơn khi giao tiếp với từng mạng quảng cáo nhận được báo cáo về phân tích mức độ sử dụng cơ bản có một SDK duy nhất được thêm vào ứng ...

cho phép người dùng trong danh sách tiếp thị lại được nhắm mục tiêu truy cập trực tiếp vào các trang cụ thể trên trang web của bạn cho phép nhà quảng cáo cung ...

Quảng cáo Google