Danh mục Chứng nhận Bán hàng kỹ thuật số

Quảng cáo trên phương tiện truyền thông truyền thống không phải lúc nào cũng đo lường được, nhưng chiến dịch trực tuyến có tính đo lường cao và bạn có thể ...

Một tiêu đề nổi bật như "CUNG CẤP TƯ CÁCH HỘI VIÊN DÙNG THỬ" Thêm khuyến mãi như "Giảm giá 20% các lớp học thể hình" Thêm lời gọi hành động như "Đăng ký ...

Giúp bạn hiểu rõ hơn cách thức khách hàng muốn được phục vụ từ đó bạn có thể mang đến cho họ trải nghiệm tuyệt vời Chỉ quan trọng nếu bạn cho rằng có thể ...

chỉ quan trọng khi bạn chưa nhận được câu trả lời thực sự rõ ràng về mục tiêu tiếp thị của khách hàng. là việc không nên vì phạm vi câu hỏi quá rộng đối với ...

“Nghe chừng bạn nhận được thông tin không đúng rồi. Người đã cho bạn biết thông tin này có vai trò gì?” “Nghe có vẻ như đây là mối lo ngại mà người giám sát ...

có ích chỉ khi việc này không làm thời gian của buổi gặp gỡ bị kéo dài quá mức cần thiết. là việc mất thời gian trong khi bạn đã rất bận rộn rồi. không ích ...

Denise, người có dịch vụ có thể tiếp cận với khách hàng trong vòng 30 dặm Mabel là người muốn loại bỏ quảng cáo của cô ấy khỏi một số thành phố nhất định ...

các trang web cụ thể, dựa trên sở thích cụ thể những nhóm người cụ thể, dựa trên vị trí của họ các nhóm trang web, dựa trên sở thích cụ thể những nhóm ...

Tự động thu thập thông tin về khách hàng tiềm năng Kiếm tiền bằng cách hiển thị quảng cáo trên trang web của bạn Tiếp cận những người có khả năng quan tâm ...

Quảng cáo Google