Danh mục Chứng nhận Bán hàng kỹ thuật số

Cải thiện Điểm chất lượng và giảm số tiền giá thầu Cải thiện chất lượng quảng cáo và tăng giá thầu Thêm nhiều từ khóa hơn và tăng ngân sách hàng ngày Làm ...

Không cần phải làm gì cả trước khi kết thúc cuộc gặp mặt với khách hàng Xem lại các bảng tính và công cụ cùng với khách hàng để họ thấy rằng bạn am hiểu về ...

Số lần hiển thị Tỷ lệ nhấp chuột (CTR) Chuyển đổi cuộc gọi điện thoại Chi phí mỗi nhấp chuột trung bình (CPC tr.bình)

Jim là người muốn tiếp cận những người trên mạng xã hội quan tâm đến thơ ca Carol là người muốn tiếp cận những người xem video trên YouTube Bill là ...

hiển thị quảng cáo trên Google Maps hiển thị quảng cáo đến người dùng trên các trang web tìm kiếm không phải của Google hiển thị quảng cáo trên ...

Giảm giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) và giảm ngân sách hàng ngày Giảm giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) và tăng ngân sách hàng ngày Cải thiện Điểm ...

tên của bạn. tên, vai trò của bạn và kinh nghiệm liên quan trong việc giúp các công ty tương tự như khách hàng. tên của bạn và trình bày tổng quan ngắn gọn ...

văn bản dòng tiêu đề, hình ảnh và văn bản mô tả văn bản dòng tiêu đề và văn bản mô tả URL hiển thị và văn bản mô tả văn bản dòng tiêu đề, URL hiển thị và ...

có thể giúp giảm bớt sự phản đối của khách hàng vì họ sẽ biết được những gì sắp xảy ra. chỉ cần thiết nếu bạn không có kinh nghiệm bán sản phẩm của Google. ...

Quảng cáo Google