Danh mục Chứng nhận tìm kiếm AdWords

Thiết lập các quy tắc chuyển đổi tự động cho cả hai tài khoản Sử dụng 1 đoạn mã chuyển đổi với theo dõi chuyển đổi nhiều tài khoản Sử dụng nhiều đoạn mã ...

Nó sẽ đặt giá thầu giá trị CPC tĩnh dựa trên cài đặt CPC tối đa hiện tại Nó sẽ sử dụng lịch sử chuyển đổi để đặt giá thầu cao hơn khi chuyển đổi có nhiều khả ...

dễ dàng nhắm mục tiêu mà không cần từ khóa danh sách miễn phí khách hàng tiềm năng đủ điều kiện hơn thêm lưu lượng truy cập và khách hàng tiềm năng

Một chuyển đổi xem qua được tính khi ai đó nhìn thấy một quảng cáo hình ảnh hoặc quảng cáo đa phương tiện trên Mạng hiển thị nhưng không nhấp chuột và sau đó ...

hình ảnh, tiêu đề và giá sản phẩm hình ảnh, màu nền và giá sản phẩm hình ảnh, tiêu đề, giá và tiện ích sản phẩm hình ảnh, tiêu đề, giá sản phẩm và tên ...

Sử dụng đặt giá thầu chia sẻ nâng thứ hạng mục tiêu Tăng giá thầu chi phí mỗi chuyển đổi (CPA) Cải thiện chất lượng các từ khóa của chiến dịch bằng cách đảm ...

Quảng cáo Google