Danh mục Chứng nhận tìm kiếm AdWords

có ít hơn 5 chuyển đổi trong 15 ngày qua đang sử dụng một chiến lược giá thầu tự động khác đang sử dụng Google Analytics có ít hơn 15 chuyển đổi trong 30 ...

trên trang đầu tiên của kết quả tìm kiếm của Google hoặc trong các vị trí hàng đầu ở cuối mỗi trang kết quả tìm kiếm trên trang thứ hai của kết quả tìm kiếm ...

giá thầu giá mỗi chuyển đổi (CPA) cao nhất giá thầu CPC tối đa thấp nhất giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột tối đa (CPC t.đa) cao nhất Xếp hạng quảng cáo cao ...

Sử dụng động từ thể bị động ở dòng tiêu đề Khiến văn bản khác với nội dung trên trang đích của bạn Viết một số quảng cáo và xem quảng cáo nào hoạt động tốt ...

Bao gồm một liên kết đến trang web dành cho thiết bị di động trong quảng cáo Thêm tiện ích chỉ cuộc gọi vào quảng cáo Sử dụng tiện ích liên kết trang web ...

Quảng cáo Google