72. Làm thế nào để bạn có thể thu hút lại những người dùng đã bỏ qua ứng dụng của bạn sau lần sử dụng đầu tiên?

 1. Giảm giá sâu hơn để thu hút khách truy cập.
 2. Tiếp thị lại người dùng ứng dụng bằng thông điệp hấp dẫn trên mạng tìm kiếm, hiển thị và video.
 3. Bằng cách cung cấp phiếu đổi hàng cho người dùng nhấp vào quảng cáo của bạn
 4. Bằng cách thu hút người dùng truy cập vào trang web của bạn trên máy tính để bàn

71. Category: Mục tiêu và giá thầu cho vị trí quảng cáo trên thiết bị di động27. Việc hiển thị quảng cáo của bạn ở đầu trang kết quả tìm kiếm trên thiết bị di động mang lại lợi ích vì:

 1. những quảng cáo bên dưới các kết quả được chú ý nhiều hơn với màn hình thiết bị di động nhỏ hơn. Ngoài ra còn có quảng cáo ở bên phải của kết quả trên thiết bị di động.
 2. quảng cáo bên trên các kết quả được chú ý nhiều hơn với màn hình máy tính để bàn. Ngoài ra không có quảng cáo ở bên phải của kết quả trên thiết bị di động.
 3. quảng cáo bên trên các kết quả có thể được chú ý nhiều hơn với màn hình thiết bị di động nhỏ hơn. Ngoài ra không có quảng cáo ở bên phải của kết quả trên thiết bị di động.
 4. quảng cáo bên trên các kết quả được chú ý nhiều hơn với màn hình thiết bị di động lớn hơn. Ngoài ra không có quảng cáo ở bên phải của các kết quả trên thiết bị di động.

66. Giá mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu, có tính đến tín hiệu trong thời gian phiên đấu giá bao gồm thiết bị, địa điểm, thời gian trong ngày, danh sách tiếp thị, ngôn ngữ và hệ điều hành, sẽ tự động tối ưu hóa giá thầu trên:

 1. khoảng không quảng cáo tìm kiếm để giúp nhà quảng cáo đạt được mục tiêu giá mỗi cài đặt mong muốn
 2. khoảng không quảng cáo tìm kiếm và hiển thị để giúp nhà quảng cáo đạt được mục tiêu giá mỗi hiển thị mong muốn
 3. khoảng không quảng cáo tìm kiếm và hiển thị để giúp nhà quảng cáo đạt được mục tiêu giá mỗi nhấp chuột (CPC) mong muốn
 4. khoảng không quảng cáo tìm kiếm và hiển thị để giúp nhà quảng cáo đạt được mục tiêu giá mỗi cài đặt mong muốn

65. Lợi ích của việc sử dụng theo dõi chuyển đổi ứng dụng từ máy chủ đến máy chủ qua SDK là gì?

 1. Kết nối từ máy chủ đến máy chủ dễ dàng thiết lập hơn so với theo dõi chuyển đổi không sử dụng mã
 2. Việc thêm nhiều SDK cho các nền tảng quảng cáo hoặc phân tích khác nhau sẽ không tác động đến kích thước tệp mã ứng dụng
 3. Nếu không được triển khai chính xác, việc thêm SDK và mã theo dõi chuyển đổi có thể dẫn đến lỗi trong ứng dụng
 4. Việc thêm SDK và các thay đổi theo dõi chuyển đổi vào ứng dụng của bạn không bắt buộc phải được Cửa hàng Google Play xem xét

63. Liên kết sâu cho phép:

 1. người dùng máy tính để bàn có thể truy cập vào các phần sâu hơn, được nhắm mục tiêu nhiều hơn trong một ứng dụng dành cho thiết bị di động
 2. quảng cáo hướng khách hàng vào các phần sâu hơn, được nhắm mục tiêu nhiều hơn của ứng dụng
 3. người dùng thiết bị di động và máy tính để bàn di chuyển trong một ứng dụng dành cho thiết bị di động
 4. quảng cáo chỉ hướng khách hàng mới vào các phần sâu hơn, được nhắm mục tiêu nhiều hơn của ứng dụng