51. Giả sử ở quốc gia của bạn sử dụng được số chuyển tiếp Google, bạn sẽ cần gì trước khi có thể thiết lập theo dõi chuyển đổi cho cuộc gọi từ quảng cáo hoặc từ trang web?

 1. Ứng dụng được xuất bản trong cửa hàng Google Play
 2. Tiện ích cuộc gọi đang hoạt động hoặc quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi điện thoại
 3. Tiện ích liên kết trang web dành riêng cho thiết bị di động
 4. Nhóm bán hàng và ngân hàng qua điện thoại đang hoạt động

48. Công ty của bạn đã chọn dịch vụ phân tích ứng dụng của bên thứ ba và hóa ra họ lại là thành viên của Chương trình đối tác phân bổ ứng dụng. Để chia sẻ dữ liệu giữa AdWords và nền tảng của đối tác, bạn cần thực hiện hành động gì?

 • Cân nhắc chọn một đối tác không thuộc chương trình này vì đó là điều không thể.
 • Thiết lập kết nối từ máy chủ đến máy chủ bằng cách sử dụng URL đăng lại.
 • Xuất và chia sẻ dữ liệu dưới dạng tệp CSV.
 • Tạo ID liên kết và chia sẻ ID đó với đối tác của bạn.

46. Quảng cáo hộp đèn là gì?

 1. Quảng cáo văn bản trên thiết bị di động
 2. Một định dạng quảng cáo dành riêng cho tiếp thị lại để công bố các tính năng mới của ứng dụng của bạn
 3. Một loại định dạng quảng cáo hiển thị thông tin bổ sung (“mở rộng” từ quảng cáo văn bản) về doanh nghiệp của bạn
 4. Một định dạng quảng cáo có thể mở rộng trên nhiều màn hình để tối ưu hóa cho các lần nhấn hoặc vuốt trên thiết bị di động và các lượt nhấp chuột qua hoặc nhấp chuột trên máy tính để bàn

45. một nhà quảng cáo có các cửa hàng trên toàn quốc có thể sử dụng tùy chọn nhắm mục tiêu theo tiện ích vị trí để:

 1. giảm giá thầu xuống 50% đối với những người dùng ở trong phạm vi 10 dặm xung quanh cửa hàng của họ
 2. nhắm mục tiêu đến người dùng trong phạm vi 20 dặm xung quanh một thành phố cụ thể ở quốc gia đó
 3. nhắm mục tiêu đến người dùng theo cùng một cách trên tất cả các vị trí của họ
 4. nhắm mục tiêu đến người dùng trong phạm vi 10 dặm xung quanh một thành phố cụ thể ở quốc gia đó

44. Quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi điện thoại giống như tiện ích gọi quảng cáo cho phép bạn bắt đầu một cuộc gọi bằng một thao tác chạm. Những quảng cáo này khác với tiện ích gọi quảng cáo như thế nào?

 1. Quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi điện thoại có thờ lượng ngắn hơn tiện ích gọi quảng cáo.
 2. Quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi điện thoại không xuất hiện trên thiết bị di động.
 3. Quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi điện thoại tốn nhiều chi phí hơn nhưng tiếp cận xa hơn.
 4. Quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi điện thoại không bao gồm liên kết đến trang web dành cho thiết bị.

43. Một nhà quảng cáo ứng dụng muốn sử dụng một công ty theo dõi của bên thứ ba để:

 1. có nhiều quyền kiểm soát hơn khi giao tiếp với từng mạng quảng cáo
 2. nhận được báo cáo về phân tích mức độ sử dụng cơ bản
 3. có một SDK duy nhất được thêm vào ứng dụng của bạn thay vì một SDK từ từng mạng quảng cáo
 4. xem ai trong số những người dùng ứng dụng mới đến từ nhấp chuột hoặc lượt xem quảng cáo gần đây

42. Tiện ích liên kết trang web:

 1. cho phép người dùng trong danh sách tiếp thị lại được nhắm mục tiêu truy cập trực tiếp vào các trang cụ thể trên trang web của bạn
 2. cho phép nhà quảng cáo cung cấp cho người dùng tùy chọn để truy cập trực tiếp vào các trang cụ thể trên trang web của bạn
 3. giảm tỷ lệ nhấp (CTR) khi người dùng được đưa đến các trang cụ thể trên trang web của bạn
 4. hiển thị địa chỉ doanh nghiệp, số điện thoại và điểm đánh dấu bản đồ cùng với văn bản quảng cáo của bạn