60. Nhãn tùy chỉnh là cách để:

 1. cho Google Merchant Center biết sản phẩm nào cần tránh khi tải dữ liệu lên
 2. xác định phương thức vận chuyển được sử dụng cho sản phẩm của bạn
 3. đặt quốc gia mà bạn sẽ bán sản phẩm ở đó
 4. phân chia sản phẩm thành các nhóm sản phẩm cụ thể trong AdWords

56. Phân tích của Nicole cho thấy rằng 5 thương hiệu hiện có trong nhóm “Tất cả sản phẩm” của cô hiện đang hoạt động cực kỳ hiệu quả. Cô có thể làm gì để thu hút nhiều lưu lượng truy cập hơn cho các thương hiệu có giá trị này?

 1. Phân chia theo thương hiệu và đặt nhiều giá thầu cạnh tranh hơn cho từng thương hiệu
 2. Lập ngân sách cho tùy chọn phân phối “nhanh”
 3. Thay đổi mức độ ưu tiên của chiến dịch thành “cao”
 4. Tăng giá thầu “Tất cả sản phẩm”

55. Ricky là người bán thiết bị gôn trên mạng và anh vừa tạo một tài khoản Google Merchant Center mới. Khi Ricky tạo nguồn cấp dữ liệu đầu tiên, anh phải thêm số nhận dạng sản phẩm duy nhất cho sản phẩm của mình. Anh nên gửi kết hợp gtin (mã số sản phẩm thương mại toàn cầu), mpn (mã số linh kiện của nhà sản xuất) và thương hiệu nào?

 1. Chỉ mpn (mã số linh kiện của nhà sản xuất) là bắt buộc
 2. gtin (mã số sản phẩm thương mại toàn cầu) và mpn (mã số linh kiện của nhà sản xuất) là bắt buộc còn thương hiệu là đề xuất
 3. Chỉ thương hiệu là bắt buộc
 4. gtin (mã số sản phẩm thương mại toàn cầu) và thương hiệu là bắt buộc, còn mpn (mã số linh kiện của nhà sản xuất) là đề xuất

54. Việc tạo nhiều nhóm sản phẩm trong một nhóm quảng cáo cho phép bạn:

 1. đặt mỗi nhóm sản phẩm dựa vào một thuộc tính sản phẩm cụ thể do bạn chọn
 2. đặt công cụ sửa đổi giá thầu khác hoặc từ khóa phủ định cho sản phẩm của bạn
 3. sử dụng giá thầu giá tối đa mỗi nhấp chuột trên kiểm kê sản phẩm của bạn
 4. truy cập vào báo cáo cụm từ tìm kiếm cho mỗi nhóm sản phẩm

53. Trong Quảng cáo mua sắm, các nhóm sản phẩm được sử dụng để:

 1. tổ chức sản phẩm trong một nguồn cấp dữ liệu
 2. nhóm các mặt hàng được bán dưới dạng một gói, chẳng hạn như máy ảnh và giá ba chân
 3. tạo danh sách từ khóa được sử dụng để nhắm mục tiêu Quảng cáo mua sắm đến người mua sắm
 4. đặt giá thầu trên khoảng không quảng cáo được tổ chức trong một nhóm quảng cáo

52. Theo Chính sách Google Mua sắm, điều gì sẽ khiến từng mặt hàng hay toàn bộ tài khoản Merchant Center bị từ chối?

 1. Sản phẩm có thuộc tính availability [tình trạng còn hàng] là hết hàng
 2. Xác nhận mua hàng không bảo mật hoặc thiếu chính sách hoàn lại tiền
 3. URL của một sản phẩm liên kết trực tiếp đến một mặt hàng có liên quan duy nhất
 4. Bán các sản phẩm có liên quan đến cờ bạc như chip poker