Danh mục Chứng nhận Google mua sắm

ngày_có_hàng tiêu đề liên_kết_hình_ảnh_bổ_sung liên_kết_dành_cho_thiết_bị_di_động

tải dữ liệu sản phẩm lên thông qua các nguồn cấp dữ liệu hoặc một API đặt giá thầu cho sản phẩm cụ thể trên thiết bị di động đặt mức độ ưu tiên của chiến ...

Quản lý công cụ theo dõi chuyển đổi Tải nguồn cấp dữ liệu sản phẩm lên Thiết lập mức độ ưu tiên đặt giá thầu cho chiến dịch Chỉnh sửa các nhóm sản ...

Trang web của bạn được cập nhật nhưng có cùng thẻ meta hoặc tệp HTML nhận dạng Một chủ sở hữu được ủy quyền khác của trang web xác minh và xác nhận URL ...

Luôn đặt giá bằng USD Sử dụng cùng một trang đích trên toàn cầu Sử dụng một nguồn cấp dữ liệu cho tất cả sản phẩm Liệt kê sản phẩm bằng ngôn ngữ địa phương

Tải cùng một mặt hàng lên hai lần, một lần có giá thấp hơn Cập nhật mô tả của mặt hàng cụ thể đó Sử dụng thuộc tính sale_price Thêm từ "GIẢM GIÁ" ...

sử dụng giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột nâng cao (ECPC) chạy báo cáo hiệu suất quảng cáo chạy báo cáo thông tin chi tiết về phiên đấu giá thiết ...

quảng cáo một số nhóm sản phẩm trên tất cả các chiến dịch của bạn xác định xem cần sử dụng giá thầu của chiến dịch nào cho một sản phẩm khi chính sản phẩm đó ...

Máy tính bảng và máy tính để bàn Điện thoại di động Máy tính bảng, điện thoại di động và máy tính để bàn Điện thoại di động và máy tính để bàn

Quảng cáo Google