95. Khách hàng của bạn là người bán giày thể thao. Khách hàng này có thể chọn nhắm mục tiêu tới một đối tượng chung sở thích nếu muốn:

 1. tiếp cận những ai sẵn sàng mua
 2. nâng cao nhận thức về thương hiệu
 3. bán giày chạy cao cấp cho các vận động viên ma-ra-tông
 4. tiếp cận nam giới, phụ nữ và trẻ em ở mọi lứa tuổi và cần bất kỳ loại giày thể thao nào

94. Bạn đang tìm kiếm định dạng quảng cáo hỗ trợ ảnh hưởng đến việc cân nhắc thương hiệu của bạn. Bạn cũng muốn quảng cáo tự động điều chỉnh kích thước, hình thức và định dạng để phù hợp với không gian quảng cáo sẵn có và để những người dùng nội dung phù hợp hơn nhìn thấy quảng cáo. Định dạng quảng cáo nào phù hợp với những nhu cầu này?

 1. Quảng cáo TrueView
 2. Quảng cáo hình ảnh chuẩn
 3. Quảng cáo đáp ứng
 4. Quảng cáo Hộp đèn

91. Một nhà quảng cáo sẽ được lợi nhờ nhắm mục tiêu theo đối tượng chung sở thích nếu họ muốn tiếp cận những người:

 1. bất kể những sở thích cá nhân khác của họ là gì
 2. những người từng truy cập trang web của họ
 3. có một sở thích rất cụ thể, ví dụ: những người đam mê chạy ma-ra-tông
 4. có một sở thích phổ quát cụ thể, ví dụ: người hâm mộ thể thao

90. Kevin là khách hàng của bạn. Anh ấy làm việc cho một nhà bán lẻ chuyên về các sản phẩm thân thiện với môi trường và muốn thu hút đối tượng bằng một mối quan tâm cụ thể trong thông điệp của mình. Bạn sẽ đề xuất phương thức nhắm mục tiêu nào?

 1. Nhắm mục tiêu theo sản phẩm trong ngữ cảnh
 2. Đối tượng chung sở thích “Sống thân thiện với môi trường”
 3. Nhắm mục tiêu theo giới
 4. Nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học

89. Nếu một trong các nhóm quảng cáo hiển thị hình ảnh của bạn không phân phát do đặt mục tiêu và giá thầu không chính xác thì bạn nên làm gì?

 1. Đặt tất cả nhắm mục tiêu cho nhóm quảng cáo thành “Chỉ giá thầu” và ít nhất một phương pháp nhắm mục tiêu được đặt thành “Mục tiêu và giá thầu”
 2. Đặt nhắm mục tiêu cho chiến dịch thành “Nhắm mục tiêu tới tất cả” và gửi lại quảng cáo
 3. Đặt nhắm mục tiêu cho nhóm quảng cáo là “Nhắm mục tiêu tới tất cả”
 4. Đặt nhắm mục tiêu cho nhóm quảng cáo thành “Phạm vi tiếp cận rộng”