Danh mục Chứng nhận hiển thị Adwords

đang sử dụng đặt giá thầu giá mỗi nghìn lần hiển thị có thể xem (vCPM), với số lượng hiển thị có thể xem nhất định trong 30 ngày trước đó có số lượng chuyển ...

Vị trí được quản lý Đối tượng đang cân nhắc mua hàng sử dụng loại "Đồ ăn cho trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi" Tiếp thị lại động Đối tượng tương tự

Chiến dịch ứng dụng toàn cầu Quảng cáo Hộp đèn Quảng cáo hiển thị hình ảnh có tiện ích mở rộng vị trí Quảng cáo TrueView

Giá mỗi lần xem (CPV) Giá mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu Giá mỗi nghìn lần hiển thị có thể xem (vCPM) Tối đa hóa số lần nhấp chuột

Nếu bạn có 50-100 chuyển đổi trong 15 ngày của một chiến dịch duy nhất Nếu bạn có 10-50 chuyển đổi trong 15 ngày của một chiến dịch duy nhất Nếu bạn có ...

tăng doanh số bán hàng trên trang web của mình kiểm soát vị trí xuất hiện quảng cáo trên Mạng hiển thị chủ động quản lý ngân sách của mình vì anh ấy có mục ...

nhà quảng cáo đã chọn tham gia vào Mạng tìm kiếm nhà quảng cáo đã triển khai đặt giá thầu CPA mục tiêu các nhà quảng cáo đã triển khai theo dõi chuyển đổi ...

Quảng cáo Google