73. Sự khác biệt giữa đặt giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) và đặt giá thầu giá mỗi lần xem (CPV) là gì?

 1. Nhà quảng cáo trả tiền cho một lần hiển thị bằng đặt giá thầu CPC và trả tiền khi một người nào đó xem tối thiểu 5 giây quảng cáo bằng đặt giá thầu CPV
 2. Nhà quảng cáo trả tiền cho nhấp chuột trên kênh YouTube của họ bằng đặt giá thầu CPC và trả tiền cho một chuyển đổi bằng đặt giá thầu CPV
 3. Nhà quảng cáo trả tiền cho nhấp chuột đưa một người nào đó đến trang web của họ bằng đặt giá thầu CPC và trả tiền khi có một lần hiển thị bằng đặt giá thầu CPV
 4. Nhà quảng cáo trả tiền cho số lần nhấp chuột vào một quảng cáo bằng đặt giá thầu CPC và trả tiền khi một người nào đó tương tác với nội dung, chẳng hạn như nhấp vào lời kêu gọi hành động hoặc xem 30 giây đầu tiên của quảng cáo, bằng đặt giá thầu CPV

71. Chiến dịch video đã được thiết lập xong và đi vào hoạt động! Chiến dịch video hiện đang hoạt động ra sao? Holly chỉ có một vài phút để tổng hợp một số dữ liệu về phản hồi của người xem đối với quảng cáo. Cụ thể, cô muốn biết quảng cáo của mình có mức độ phù hợp ra sao và liệu người xem có đang tương tác với quảng cáo mà họ nhìn thấy hay không. Cô nên kiểm tra chỉ số nào trong Báo cáo AdWords?

 1. Tỷ lệ xem
 2. Giá mỗi lần xem (CPV)
 3. Tỷ lệ xem qua
 4. Tỷ lệ nhấp (CTR)

70. Lợi ích nào của quảng cáo bằng TrueView phù hợp nhất với một nhà quảng cáo video mới đang hy vọng chia sẻ câu chuyện về thương hiệu của anh với đúng đối tượng người xem?

 1. Bạn có thể tiếp cận đối tượng mục tiêu trên YouTube và các đối tác trên Mạng hiển thị của Google.
 2. Bạn có thể thiết lập một chiến dịch video chỉ sau một vài phút.
 3. Bạn có thể đánh giá thành công bằng cách sử dụng các công cụ hữu hiệu để đánh giá hiệu suất video như AdWords Video Analytics và YouTube Analytics.
 4. Bạn có thể kể một câu chuyện về thương hiệu cá nhân.