Danh mục chứng nhận quảng cáo video trên Adwords

Trang chủ YouTube, trang kết quả tìm kiếm và trang xem YouTube Google TV, kết quả tìm kiếm của Google và Mạng hiển thị Quảng cáo trên trang đầu và trang ...

Chỉ Mạng hiển thị Mạng tìm kiếm và Mạng hiển thị Chỉ YouTube YouTube và Mạng hiển thị

Kênh cụ thể Trang chủ YouTube Trang tìm kiếm YouTube Video cụ thể

Mạng tìm kiếm và Mạng hiển thị Video YouTube và trang tìm kiếm YouTube Mạng YouTube Mạng hiển thị

Tỷ lệ xem qua, thời gian xem, tăng mức độ ưa thích, tăng mức độ cân nhắc và tăng mức độ quan tâm đến thương hiệu Lượt nhấp, lượt gọi và lượt đăng ký Lượt ...

Trang web của nhà quảng cáo URL đích của quảng cáo Quảng cáo trên trang đầu YouTube của nhà quảng cáo Video trên trang xem YouTube hoặc kênh của nhà quảng ...

Tỷ lệ xem trung bình cho quảng cáo Tất cả các câu trả lời đều sai Số lượt xem kênh trung bình Số lần trung bình mọi người đã xem quảng cáo

Quảng cáo Google