100. Bạn sẽ giải thích như thế nào về tầm quan trọng của số lần hiển thị quảng cáo cho một khách hàng đang lo ngại rằng chiến dịch Mạng tìm kiếm của cô ấy đang tạo số lần hiển thị mà không tạo nhấp chuột?

 1. Chúng có thể cho cô ấy biết tần suất ai đó nhấp vào quảng cáo của mình
 2. Chúng có thể giúp cô ấy đánh giá quảng cáo của cô ấy thu hút khách hàng tiềm năng như thế nào
 3. Chúng có thể giúp cô ấy tính toán tần suất ai đó nhấp vào quảng cáo của mình và sau đó chuyển đổi
 4. Chúng có thể cho cô ấy biết được tần suất mà quảng cáo của cô ấy được hiển thị với khách hàng tiềm năng

99. Dữ liệu báo cáo cụm từ tìm kiếm cho thấy những người nhấp vào các quảng cáo quảng bá kính thuốc đã tìm kiếm các cụm từ như “ly uống rượu vang” và “ly uống nước.” Bạn có thể thêm cụm từ nào làm từ khóa phủ định để ngăn quảng cáo của bạn hiển thị trên các tìm kiếm như vậy?

 1. “ly” và “rượu”
 2. “thuốc” và “kính”
 3. “rượu” và “đồ uống”
 4. “đồ uống” và “ly”

98. Một khách hàng đang hỏi tại sao anh ấy nên đánh giá số lượng nhấp chuột vào quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của mình so với số lần hiển thị nhận được? Bạn nên nói gì với anh ấy?

 1. Anh ấy có thể biết được bao nhiêu người đã xem quảng cáo của mình thực sự trở thành khách hàng
 2. Anh ấy có thể hiểu rõ hơn liệu khách hàng tiềm năng có thấy quảng cáo của mình hấp dẫn không
 3. Anh ấy có thể biết được có bao nhiêu người đã nhấp hai lần vào quảng cáo của mình
 4. Anh ấy có thể hiểu rõ hơn về những gì xảy ra sau khi khách hàng tiềm năng nhấp vào quảng cáo của mình

97. Một nhà quảng cáo bật đặt giá thầu chi phí mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu và nhận thấy rằng chuyển đổi giảm. Điều gì có thể gây ra điều này?

 1. Giá thầu CPA mục tiêu thấp hơn giá được đề nghị
 2. Giá thầu CPA mục tiêu cao hơn giá được đề nghị
 3. Giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) thấp hơn giá được đề nghị
 4. Chưa thêm đoạn mã theo dõi chuyển đổi vào trang web

95. Một yếu tố mà hệ thống AdWords sử dụng để tính toán chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) thực tế của một quảng cáo là:

 1. giá thầu CPC tối đa của quảng cáo hiển thị ở vị trí #1 trên trang
 2. giá thầu CPC tối đa của quảng cáo hiển thị vị trí thấp hơn trên trang
 3. giá mỗi nghìn lần hiển thị (CPM) của quảng cáo hiển thị vị trí thấp hơn trên trang
 4. nhắm mục tiêu theo vị trí của quảng cáo hiển thị vị trí thấp hơn trên trang

94. Bạn là người quản lý tài khoản cho một khách hàng muốn tăng yêu cầu đặt phòng tại khách sạn boutique của cô. Bạn đã và đang quản lý giá thầu cho các chiến dịch của cô ấy theo cách thủ công và bạn đang tìm cách tiết kiệm thời gian và tối ưu hóa. Làm thế nào để bạn có thể thực hiện điều này hiệu quả nhất?

 1. Áp dụng đặt giá thầu chi phí mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu để thúc đẩy chuyển đổi với CPA mong muốn của cô ấy
 2. Tạo 1 chiến dịch và áp dụng đặt giá thầu nhắm mục tiêu vị trí trong trang tìm kiếm để thúc đẩy khả năng hiển thị và đặt phòng
 3. Tiếp tục đặt giá thầu theo cách thủ công để tập trung vào việc thúc đẩy nhấp chuột vào trang web để tăng chuyển đổi
 4. Tạo 2 chiến dịch riêng biệt bao gồm kết hợp từ khóa thương hiệu và từ khóa được nhắm mục tiêu cao và áp dụng đặt giá thầu tối đa hóa số nhấp chuột cho mỗi chiến dịch

93. Jonathan có một doanh nghiệp kinh doanh thuyền du lịch tại Bay Area, anh để ý thấy rằng các quảng cáo văn bản của mình hiển thị bên dưới kết quả tìm kiếm của một đối thủ cạnh tranh khi mọi người nhập các từ khóa như “du ngoạn thuyền trên vịnh San Francisco.” Chiến lược giá thầu tự động nào có thể giúp anh đạt được vị trí hàng đầu?

 1. Lợi tức chi tiêu quảng cáo (ROAS) mục tiêu
 2. Chi phí mỗi nhấp chuột nâng cao (ECPC)
 3. Chia sẻ nâng thứ hạng mục tiêu
 4. Tối đa hóa số nhấp chuột