90. Hannah có một chương trình giảm giá. Trong quảng cáo của mình, cô ấy muốn bao gồm thời gian còn lại trong chương trình giảm giá. Cách tốt nhất để thực hiện điều này là gì?

 1. Chèn biểu tượng đồng hồ AdWords trong mỗi quảng cáo
 2. Lưu ý ngày giảm giá cuối cùng trong văn bản
 3. Sử dụng chức năng “Đếm ngược”
 4. Sử dụng chức năng “Thời gian giảm giá”

Xem https://support.google.com/adwords/answer/6193743?hl=vi 

89. Chi phí sản xuất sản phẩm cho khách hàng của bạn là 50 đô la Mỹ và sản phẩm được bán với giá 150 đô la Mỹ. Cô ấy đã bán được 10 chiếc và đã chi 700 đô la Mỹ vào chiến dịch AdWords của mình. Bạn sẽ tính toán lợi tức đầu tư (ROI) của cô ấy như thế nào để giúp cô ấy hiểu được lợi ích của việc sử dụng AdWords?

 1. [1500 đô la Mỹ (doanh thu) – 1200 đô la Mỹ (chi phí + chi tiêu cho AdWords)]/1200 đô la Mỹ (chi phí + chi tiêu AdWords)
 2. [150 đô la Mỹ (giá bán) – 1500 đô la Mỹ (chi phí)]/700 đô la Mỹ (chi tiêu AdWords)
 3. [1500 đô la Mỹ (doanh thu) – 10 (số lượng sản phẩm đã bán)]/1200 đô la Mỹ (chi phí + chi tiêu cho AdWords)
 4. 1500 đô la Mỹ (doanh thu)/1200 đô la Mỹ (chi phí + chi tiêu cho AdWords)

Xem thêm: https://support.google.com/adwords/answer/14090?hl=vi

87. Dustin muốn viết một quảng cáo văn bản tuyệt vời thu hút sự chú ý của mọi người khi họ tìm kiếm trên Google. Anh ấy nên làm gì để tạo nhiều lượt nhấp chuột nhất?

 1. Bao gồm từ khóa trong văn bản quảng cáo
 2. Đặt tiêu đề quảng cáo bằng chữ in hoa toàn bộ
 3. Bao gồm địa chỉ doanh nghiệp trong văn bản quảng cáo
 4. Đặt ký tự đặc biệt trong tiêu đề

85. Một nhà quảng cáo triển khai tính năng đặt giá thầu chi phí mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu và nhận thấy rằng các chiến dịch đang nhận được ít chuyển đổi hơn. Điều gì có thể giúp tăng số lượng chuyển đổi?

 1. Thử chiến lược giá thầu tự động khác
 2. Đặt ngân sách chiến dịch theo chu kỳ 30 ngày
 3. Tăng giá thầu CPA mục tiêu
 4. Xác định số tiền giá thầu cho từng chiến dịch riêng lẻ

84. Chủ doanh nghiệp nhỏ Marcos thiết lập chiến dịch AdWords của mình bằng cách nghĩ ngay về các từ khóa “rõ ràng” xuất hiện trong đầu. Anh ấy có thể cải thiện từ khóa bằng cách nào?

 1. Nhấp vào nút “Tự động làm mới từ khóa”
 2. Xem gợi ý trên trang Cơ hội
 3. Bám sát các từ khóa hiện tại trong 2 tháng để thu thập đủ dữ liệu có thể sử dụng
 4. Xem gợi ý trên trang Từ khoá

83. Bạn có ngân sách 75 đô la Mỹ mỗi ngày cho chiến dịch Tìm kiếm của khách hàng và bạn muốn đặt giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột tối đa (CPC t.đa) là 1 đô la Mỹ. Làm thế nào để bạn có thể xác thực rằng đây là giá thầu phù hợp để nhận được nhiều nhấp chuột nhất?

 1. Sử dụng trình mô phỏng đấu giá để xem ước tính CPC
 2. Đặt giá thầu trên nhiều nhóm quảng cáo để xác định giá thầu trung bình
 3. Thử các số tiền CPC khác nhau để xác định số tiền trung bình
 4. Tăng CPC tối đa lên 3 đô la Mỹ để tính đến các giá thầu cạnh tranh có thể có

81. Bạn quản lý các chiến dịch cho một nhà sản xuất xe đẩy trẻ em bán sản phẩm của mình trực tuyến và thông qua các nhà bán lẻ lớn. Để tính toán tổng lợi nhuận từ những chiến dịch này, bạn nên:

 1. ước tính doanh thu dựa trên giá trị của khách hàng AdWords, tính tổng lợi nhuận bán hàng và trừ chi phí AdWords
 2. ước tính doanh thu dựa trên giá trị của một lần nhấp, tính tổng lợi nhuận bán hàng và trừ chi phí AdWords
 3. ước tính doanh thu dựa trên doanh số bán hàng trực tuyến, tính tổng lợi nhuận bán hàng và trừ chi phí AdWords
 4. ước tính doanh thu dựa trên doanh số tại cửa hàng, tính tổng lợi nhuận bán hàng và trừ chi phí AdWords