Quảng cáo trong chiến dịch đó sẽ ngừng hiển thị trong suốt phần còn lại của chu kỳ thanh toán Các quảng cáo trong chiến dịch đó sẽ hiển thị ít thường xuyên ...

Nhắm mục tiêu theo danh mục sở thích Nhắm mục tiêu theo thiết bị Tiếp thị lại Nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học

Xóa cửa sổ bật lên Xóa tất cả ngoại trừ một trong những cửa sổ bật lên Đảm bảo các cửa sổ bật lên thu hút sự chú ý của Sean Đảm bảo các cửa sổ bật lên liên ...

Để đảm bảo “Vị dừa ngọt và cay” tiếp tục được bán chạy nhất Để hiển thị quảng cáo quảng bá tất cả hương vị tới những người tìm kiếm “bỏng ngô cho người sành ...

xếp hạng tìm kiếm của trang web của bạn tỷ lệ chuyển đổi lịch sử của bạn tác động dự kiến của tiện ích và các định dạng quảng cáo khác ngân sách hàng ngày mà ...

Tách chúng thành các nhóm quảng cáo dựa vào những gì cô ấy nghĩ rằng sẽ bán tốt nhất trên Mạng tìm kiếm so với Mạng hiển thị Nhóm chúng vào thành một nhóm ...

Quảng cáo Google