nâng cao vị trí của quảng cáo đạt được bằng cách tăng giá thầu tăng giá thầu giá mỗi nhấp chuột trung bình (CPC tr.bình) tăng tần suất mọi người nhấp vào ...

“Mạng tìm kiếm có cài đặt Chọn tham gia hiển thị” “Mạng hiển thị” “Mạng tìm kiếm” ”Chiến dịch video”

chỉnh sửa văn bản quảng cáo của chiến dịch để bao gồm thông tin về cách khách hàng có thể mua sản phẩm của cô trên máy tính của họ sử dụng chiến lược đặt ...

Một lời gọi hành động chẳng hạn như "Hãy đăng ký dùng thử miễn phí" Một ưu đãi khuyến mại chẳng hạn như "Giảm giá 20% cho các lớp học thể hình" Một lời gọi ...

Quảng cáo chỉ cuộc gọi chỉ cho phép mọi người gọi điện cho doanh nghiệp Quảng cáo chỉ cuộc gọi chỉ có trên Mạng hiển thị Tiện ích cuộc gọi đưa mọi người đến ...

Duy trì mỗi từ khóa tương ứng với một từ duy nhất thay vì một cụm từ Đặt chủ đề cho từng chiến dịch và lựa chọn từ khóa liên quan Bao gồm hơn 50 từ khoá ...

Phân đoạn số liệu thống kê hiệu suất theo thời gian Chạy chẩn đoán từ khóa Chạy báo cáo Cụm từ tìm kiếm Theo dõi dữ liệu khả năng hiển thị và tần suất

họ cảm nhận như thế nào về sản phẩm của cô ấy khả năng họ sẽ nhấp vào quảng cáo của cô ấy họ tương tác với trang web của cô ấy như thế nào khả năng họ sẽ ...

Quảng cáo Google