Tạo hai tài khoản riêng biệt, mỗi tài khoản cho một địa điểm. Không có điều nào ở trên. AdWords không thể nhắm mục tiêu đến người dùng ở các địa điểm cụ thể. ...

đề cập ưu đãi và giá cả của đối thủ cạnh tranh sử dụng dấu chấm than và các từ cảm thán bằng tất cả các chữ in hoa bao gồm giá và khuyến mại sử dụng các ký ...

Tăng số lượng từ khóa trong mỗi nhóm quảng cáo Thêm tiện ích vị trí vào quảng cáo của cô ấy Sử dụng định dạng Quảng cáo mua sắm Tăng giá thầu chi phí mỗi ...

Số lượng chuyển đổi cùng một khách hàng hoàn tất sau khi nhấp vào một quảng cáo Một loạt các bước mà khách hàng thực hiện trước khi hoàn tất chuyển đổi, bao ...

Thuật ngữ thể hiện tất cả các địa điểm nơi quảng cáo AdWords của bạn có thể hiển thị. Một mạng gồm các trang web của đối tác sẽ hiển thị quảng cáo AdWords ...

Tùy chỉnh ứng dụng cho từng định dạng (điện thoại, máy tính bảng, máy tính) Thiết lập liên kết sâu tùy chỉnh Thêm một số đồ họa lớn cần nhiều bộ nhớ Sử ...

Bạn có thể nhắm mục tiêu các nhóm quảng cáo cụ thể vào nhiều mạng Google khác nhau Bạn có thể đặt ngân sách khác nhau cho mỗi nhóm quảng cáo Bạn có thể tạm ...

Quảng cáo Google