Chia số lần nhấp mà quảng cáo nhận được cho số lần hiển thị mà quảng cáo nhận được

Trang "Liên hệ với chúng tôi" Trang chủ, hiển thị 5 loại bó hoa bao gồm hoa hồng Trang mà mọi người có thể đăng ký phiếu giảm giá Trang hiển thị bó hoa ...

AdWords có thể tự động bao gồm các biến thể này cho bạn Đối sánh rộng chỉ bao gồm các từ và cụm từ chính xác mà người dùng tìm kiếm AdWords chỉ hiển thị ...

số lần hiển thị đủ điều kiện mà các từ khoá đối sánh rộng của bạn nhận được tỷ lệ hiển thị đủ điều kiện bạn nhận được cho các tìm kiếm khớp chính xác với từ ...

Quảng cáo đa phương tiện là những quảng cáo có hoạt ảnh hoặc các loại chuyển động khác Quảng cáo đa phương tiện là một loại quảng cáo văn bản Quảng cáo đa ...

điều chỉnh ngân sách của khách hàng tối ưu hóa từ khóa của khách hàng tối ưu hóa văn bản quảng cáo của khách hàng Tất cả các câu trả lời đã nêu đều đúng

Thêm nhiều từ khóa hơn và tăng ngân sách hàng ngày Cải thiện chất lượng quảng cáo và tăng số tiền giá thầu Cải thiện Điểm chất lượng và giảm số tiền giá ...

Quảng cáo Google