Quảng cáo trên phương tiện truyền thông truyền thống thường yêu cầu ngân sách định trước hàng quý, nhưng quảng cáo trực tuyến thường cho phép bạn đặt ngân ...

Đặt mức điều chỉnh giá thầu nhóm quảng cáo là +20% cho từ khóa đó Xóa từ khóa và thêm từ đồng nghĩa của từ khóa đó vào chiến dịch Sửa đổi quảng cáo được ...

tự động di chuyển vị trí quảng cáo theo mọi hướng nhìn của người xem các chiến dịch cần giảm hiển thị quảng cáo trên các từ khóa cạnh tranh nhà bán lẻ quần ...

Chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) Giá mỗi chuyển đổi (CPA) Giá mỗi lần xem (CPV) Giá mỗi nghìn lần hiển thị (CPM)

Tiếp cận những người có khả năng quan tâm đến những gì bạn đang quảng cáo Kiếm tiền bằng cách hiển thị quảng cáo trên trang web của bạn Tăng vị trí của bạn ...

Chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) Giá mỗi nghìn lần hiển thị có thể xem (vCPM) Giá mỗi lần xem (CPV) Giá mỗi chuyển đổi (CPA)

Giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột tối đa (CPC t.đa) nhóm quảng cáo mục tiêu kinh doanh trang đích

hiển thị quảng cáo trên các trang web về khiêu vũ và video trên YouTube đối sánh văn bản quảng cáo của anh ấy với những cụm từ mọi người đang tìm kiếm chọn ...

Quảng cáo Google