Giúp bạn hiểu rõ hơn cách thức khách hàng muốn được phục vụ từ đó bạn có thể mang đến cho họ trải nghiệm tuyệt vời Chỉ quan trọng nếu bạn cho rằng có thể ...

Tính năng tìm kiếm thông minh như tự động hoàn tất và sửa lỗi chính tả đặc biệt quan trọng các trên màn hình nhỏ Kết quả tìm kiếm toàn diện tốt hơn kết ...

Bạn có thể sử dụng bất kỳ phương pháp nhắm mục tiêu Mạng hiển thị nào Bạn có thể chạy quảng cáo trên cả Mạng tìm kiếm và Mạng hiển thị Không tốn chi phí để ...

có thể bị loại bỏ phân phối dưới nền có một hành động mặc định có liên quan

Tỷ lệ nhấp và chi phí mỗi nhấp chuột Độ trễ chuyển đổi và giá mỗi chuyển đổi Số lần hiển thị, khả năng hiển thị, tần suất Số lần hiển thị và chuyển đổi

(Chọn tất cả các câu trả lời chính xác) Loại chiến dịch Sản phẩm của đối thủ cạnh tranh Chi phí cho từ khóa Lợi nhuận

Quảng cáo Google