Tăng giá thầu cho những quảng cáo có vị trí trung bình và tỷ lệ nhấp (CTR) thấp nhất Tăng giá thầu trên các từ khóa có liên quan có số lần nhấp và ...

Nhắm mục tiêu đến bán kính xung quanh thành phố của bạn. Nhắm mục tiêu đến người dùng cụ thể mà bạn biết là sống gần cửa hàng của mình. Nhắm mục tiêu ...

Quảng cáo Google