Tạm dừng các chiến dịch của khách hàng và tạo lại chiến dịch trong tài khoản người quản lý của bạn Liên kết tài khoản khách hàng với tài khoản người quản lý ...

hình ảnh, tiêu đề và giá sản phẩm hình ảnh, màu nền và giá sản phẩm hình ảnh, tiêu đề, giá và tiện ích sản phẩm hình ảnh, tiêu đề, giá sản phẩm và tên ...

Bao gồm lời gọi hành động chẳng hạn như "Hãy tìm địa điểm gần nhất" Một dấu chấm than trong URL hiển thị Thông tin về món ăn Ý trong phần mô tả Sử dụng ...

Sử dụng đặt giá thầu chia sẻ nâng thứ hạng mục tiêu Tăng giá thầu chi phí mỗi chuyển đổi (CPA) Cải thiện chất lượng các từ khóa của chiến dịch bằng cách đảm ...

Chính sách của AdWords có thể giúp người dùng web phân biệt giữa quảng cáo và kết quả tìm kiếm Chính sách của AdWords có thể giúp đảm bảo quảng cáo hữu ...

Tăng giá thầu cho những quảng cáo có vị trí trung bình và tỷ lệ nhấp (CTR) thấp nhất Tăng giá thầu trên các từ khóa có liên quan có số lần nhấp và ...

Nhắm mục tiêu đến bán kính xung quanh thành phố của bạn. Nhắm mục tiêu đến người dùng cụ thể mà bạn biết là sống gần cửa hàng của mình. Nhắm mục tiêu ...

Quảng cáo Google